Alexander en Agere


Alexander Beukers is zelfstandig professional in complexe projecten. Agere Consultancy is de naam van zijn eenmanszaak. Agere is Latijn voor 'leiden, in actie komen' en staat voor vooruitdenken en proactief handelen. Het logo is een beukenboom, de enige boom met zowel mannelijke als vrouwelijke bladeren: de groene bladeren staan voor relatiegericht (feminien) leiderschap en de oranje voor doelgericht (masculien) leiderschap. De blauwe stam staat voor gedegen managementstructuren. Deze drie thema's tezamen zijn essentieel voor succes in complexe projecten.

Alexander is opgeleid als civiel ingenieur (HTS, Hogeschool Utrecht) en als manager van complexe projecten (WO, Universiteit Twente). Sinds 2007 heeft hij zich binnen PRC en later Arcadis ontwikkeld tot senior consultant complexe projecten, totdat hij in 2013 het werknemerschap verruilde voor het ondernemerschap.

Hij heeft voor (semi-)overheden als Rijkswaterstaat, ProRail, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Nederlandse Spoorwegen, Programma Aanpak Stikstof gewerkt in diverse rollen, zoals risicomanager, planner, contractmanager, projectmanager, hoofd projectenbureau en assetmanager. Ook helpt hij diverse aannemers met het inschrijven op EMVI-aanbestedingen. Het vergaren van de inhoud bij alle deskundigen en het verwerken tot een plan dat de juiste snaar raakt en het hoogste scoort, dát is wat Alexander eigenlijk het allerliefste doet.ir. Alexander Beukers

specialist project- & contractmanagement